Inschrijvingen

Wanneer kan je je inschrijven?

De inschrijvingen voor de cursussen die in Februari van start gaan, beginnen op 7 Januari 2019, van maandag tot donderdag tussen 16.30 uur en 18.00 uur.

De inschrijvingen lopen tot een groep volzet is of uiterlijk tot eind Februari.

Wie kan zich inschrijven?

Onze opleidingen zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar.
Elke student onder de 18 jaar moet 2 jaar secundair onderwijs voltooid hebben (u moet een getuigschrift voorleggen).

Hoe kan je je inschrijven?

Om uw niveau te bepalen moet u een niveautest afleggen voor u zich inschrijft (uitgezonderd beginners voor Engels en Nederlands).

Om u in te schrijven, hebt u uw identiteitsdocumenten en het bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld nodig, alsook de eventuele documenten die bewijzen dat u recht hebt op een vermindering van het inschrijfgeld.

Wie heeft recht op een vermindering van het inschrijfgeld?

1. Leefloners:
U moet een attest van het OCMW/CPAS meebrengen dat dateert van de lopende maand.
2. Werkzoekenden:
- Forem / Actiris: u moet uw inschrijvingsnummer van Forem / Actiris opgeven.
- VDAB: u moet een vrijstellingsattest meebrengen dat dateert van de lopende maand.
3. Minderjarigen:
U moet een inschrijvingsbewijs meebrengen van uw school (voltijds secundair onderwijs).
Hoeveel kost mijn inschrijving?
De prijzen variëren in functie van de situatie van de student:
Ofwel  € 75: - als u afkomstig bent uit een land van de Europese Unie
  en/of
  - als u in het bezit bent van een Belgische verblijfsvergunning
Ofwel  € 30: - als u jonger dan 18 jaar bent
  of
  - als u werkzoekend bent
  of
  - als u een leefloon geniet
Ofwel € 160: - als u afkomstig bent uit een land buiten de Europese Unie en in het bezit bent van een geldig paspoort*.
* Voor bepaalde nationaliteiten van buiten de Europese Unie zijn een geldig paspoort EN een visum vereist: informeer u bij het secretariaat van de school.
Het inschrijfgeld dat vastgelegd wordt door de Franstalige overheid, de administratiekosten en de kosten voor de fotokopieën zijn in deze tarieven begrepen. Ze kunnen veranderen in functie van de wetgeving.

OPMERKINGEN

De inschrijvingen worden afgesloten zodra een klas volzet is. Voor de cursussen die van september tot juni duren (Engels niveau 5 en 6, Nederlands niveau 5 en 6 en “SELOR”) zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk na 30 september.